HEMISPHERE SOLUTIONS s.r.o.

Zastupujeme klientov, ktorým poskytujeme transparentné informácie
týkajúce sa zmluvných podmienok v nadväznosti na ich dodávateľov.

Spoločnosť Hemisphere solutions s.r.o. vznikla v rámci boja proti nekalým praktikám obchodných spoločností v oblasti energetiky. Zastupujeme klientov, ktorým poskytujeme transparentné informácie týkajúce sa zmluvných podmienok v nadväznosti na ich dodávateľov. Zameriavame sa na vyhodnotenie aktuálnych zmluvných podmienok, obmedzenie ich rizík a návrhy riešení, na ktoré klient má nárok. Súčasne vyhotovujeme podklady, ktoré zaisťujú možnosť transparentného rozhodovania pred podpisom akejkoľvek novej, resp. nadväzujúcej zmluvy.

Pomáhame Vám lepšie sa rozhodovať v boji proti nekalým praktikám...

Služby

AUDIT ENERGETICKEJ
HOSPODÁRNOSTI

OPTIMALIZÁCIA
HOSPODÁRENIA S VODOU

EVIDENCIA ODPOČTOV
A VYHODNOCOVANIE SPOTREBY

Naše ponúkané služby poskytujú komplexný obraz (audit) hospodárenia s energiami. Výsledkom je detailný ekonomický prehľad jednotlivých odoberaných komodít, zmluvných rizík vrátane doby trvania zmlúv, poskytnutých výhod a pod.

Cielom našich služieb je priebežne navrhovať optimálne riešenie v rámci možných úspor a zníženie rizík, vyplývajúcich z dodávateľských zmlúv.

Tel.: +421-376-559-204, info@hemisphere.sk

weby, grafika

Hemisphere solutions s.r.o., Business Centrum Chmelová,
Chmeľová dolina č. 27, 949 01 Nitra, Slovenská republika